NAUJOKŲ KATEGORIJOS DAŽASVYDŽIO VARŽYBŲ NUOSTATAI

NAUJOKŲ KATEGORIJOS DAŽASVYDŽIO VARŽYBŲ/LYGŲ

 

 NUOSTATAI

 

Kaunas

2023-01-25

 

Naujokų kategorijos dažasvydžio varžybų/lyga (toliau - Lyga) - tai sportinių varžybų visuma, apjungta bendra taisyklių ir taškų skaičiavimo sistema siekiant populiarinti sportinio dažasvydžio  šaką Lietuvoje pritraukiant naujus žaidėjus, kurie anksčiau nežaidė sportinio dažasvydžio.

 

1.Tikslai ir uždaviniai

 

1.1     Populiarinti sportinį dažasvydį Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų.

1.2     Spręsti Lietuvos visuomenės užimtumo problemą įtraukiant juos į sportinę veiklą.

1.3     Sudaryti galimybes komandoms tobulinti ir kelti savo meistriškumą Lietuvos Respublikoje.

1.4     Propaguoti sveiką gyvenseną, betarpiškai ugdyti fizinę ir dvasinę darną.

1.5     Ruošti komandas atstovauti Lietuvos Respubliką tarptautiniuose turnyruose.

 

2. Žodžių paaiškinimai

 

Aikštelė - tai pramoginiams dažasvydžio žaidimams pritaikyta aikštelė, kurioje yra ne mažiau  kaip 12 kliūčių pritaikytų pasislėpti žaidėjams.

 

Žaidėjas - tai asmuo nuo 18 metų amžiaus anksčiau niekada nežaidęs sportinio dažasvydžio, susipažinęs su dažasvydžio žaidimo taisyklėmis, žinantis apie žaidimo galimas grėsmes ir atsakantis už savo veiksmus. Arba asmuo nuo 12 metų anksčiau niekada nežaidęs sportinio dažasvydžio, susipažinęs su dažasvydžio žaidimo taisyklėmis žinantis apie žaidimo galimas grėsmes, turintis raštišką tėvų ar globėjų sutikimą leidžiantį dalyvauti turnyre arba kartu su tėvais žaidžia varžybose.

    

Komanda-tai ne mažiau 3 ir nedaugiau 4 žaidėjų grupė, turinti savo pavadinimą, išskirtinę aprangą ir komandos kapitoną. Registruota komanda varžyboms yra ta, kuri nustatyta tvarka yra užsiregistravusi ir sumokėjusi dalyvio mokestį.

       

Markeris - tai gamykloje pagamintas mechaninis įtaisas šaudantis 68 ar 50 cal. dažasvydžio kamuoliukais pusiau automatiniu rėžimu. Markerio greitošauda negali viršyti 10 šūvių per sekundę o kamuoliuko greitis išlekiant iš markerio vamzdžio negali viršyti 90 m/s (300 Psi).

 

Teisėjas - tai asmuo turintis Lietuvos dažasvydžio federacijos teisėjo sertifikatą arba asmuo žinantis Lietuvos dažasvydžio federacijos patvirtintas sportinio dažasvydžio taisykles ir sugebantis priimti nešališkus ir objektyvius sprendimus.

 

Žiūrovas – tai varžybose nedalyvaujantis asmuo ar komandų žaidėjai.

 

Pasakinėjimas – žiūrovams leidžiama pasakinėti žaidimo aikštelėje esantiems žaidėjams tik tiek kiek netrukdo varžybų saugumui ir organizavimui. Už vyriausiojo teisėjo ar organizatoriaus nurodymų nevykdymo gali būti baudžiama komanda.

 

Dažasvydžio lyga – tai varžybų sistema apjungta vienoda taškų skaičiavimo ir organizavimo tvarka. Lygą gali sudaryti nuo trijų varžybų iki .......

 

Bendra įskaita - tai bendra visų  lygos varžybų dalyvavusių komandų rezultatų įskaita. Surinkti taškai bendroje įskaitoje yra galutiniai ir kitaip nekoreguojami.

 

Lygos organizacinė taryba - Lietuvos dažasvydžio federacijos valdyba esant poreikiui, kiekvienais metais sudaro lygos organizacinę taryba iš 3-5 narių, kuri sprendžia lygos (-ų) organizacinius klausimus. Gautas pretenzijas organizacinė taryba išnagrinėja per 10 dienų.

 

Konfliktinės situacijos – visas nenumatytas konfliktines situacijas kurių negali išspręsti varžybų vyriausiasis teisėjas ir organizatorius sprendžia Lietuvos dažasvydžio federacijos valdybos sudaryta lygos organizacinė taryba. Pretenzija organizaciniai tarybai pateikiama raštu po praėjus 5 dienom po varžybų baigties

 

3. Pagrindinė Lygos struktūra

 

3.1 Dažasvydžio lygą sudaro  skirtinguose   miestuose vyksiančios varžybos su  vienoda teisėjavimo ir taškų skaičiavimo sistema. Varžybų skaičių, vietą ir laiką nustato Lietuvos dažasvydžio federacijos valdyba.

 

3.2 Lygos nugalėtoju, bendroje įskaitoje  skelbiama komanda visuose lygos varžybose surinkusi daugiausia  taškų (pergalių) skaičių.

 

4. Lygos turnyrų pagrindai.

 

4.1 Varžybų vieta – sportiniams/pramoginiams žaidimams skirta aikštelė, pastatyta ant lygaus žemės paviršiaus, pritaikyta žaisti dažasvydį bei užtikrinanti žaidėjų ir žiūrovų saugumą.

 

4.2 Žaidimo scenarijus – Komandos tarpusavyje žaidžia  2 kovas. Komandos po pirmos kovos apsikeičia aikštelės pusėmis. Laimi ta komanda, kurios žaidėjas pirmas paliečia priešininkų komandos starto vietą. Žaidėjai turi vienodus mechaninius markerius ir vienodą dažasvydžio kamuoliukų skaičių (200 vnt. dažasvydžio kamuoliukų).

 

4.3 Žaidimo kovos trukmė - 3 minutės (aikštelėje vyksta 2  kovos po 3 minutes).

                                     

4.4 Aikštelės žaidėjai - vienu metu aikštelėje kovoja dvi komandos, kurias sudaro po 3 žaidėjus.

 

4.5 Aikštelės teisėjai - varžybų metu aikštelėje teisėjauja nemažiau kaip 3 teisėjai, jiems vadovauja vyr. teisėjas.

 

4.6 Taškų skaičiavimas – aikštelėje, tarpusavio kovų metu, nustačius stipriausią komandą (komanda pasiekė daugiau pergalių Pvz. 2:0 ar 1:0) skiriama 3 taškai, už lygiąsias skiriama po 2 taškus (aikštelėje pasiekė vienodą pergalių skaičių Pvz. 1:1 ar 0:0), už pralaimėjimą skiriamas 1 taškas, komanda varžybose atsisakius žaisti, neatvykus į varžybas skiriama 0 taškų. Varžybose papildomai skaičiuojami likę nenukauti žaidėjai.

 

4.7 Komandų tarpusavio kovų sistema - Lygos varžybų metu susirinkus iki 10 komandų  kovos vyksta “Rato “ sistema (komanda žaidžia su visomis komandomis). Varžybose dalyvaujant 10 ir daugiau komandų, komandos skirstomos į pogrupius. Pogrupius sudaro varžybų organizatorius.

 

4.8 Žaidimo įranga – Dažasvydžio markeris, apsauginė kaukė, kūno apsaugos, 68 cal. ar 50 cal. dažasvydžio kamuoliukai, žaidėjo apranga kelnės ir švarkas.

 

4.9 Lygos laimėtojo nustatymas - laimėtoja skelbiama ta komanda, kuri sudėjus visos lygos varžybų rezultatus  surinko daugiausia taškų (pergalių) skaičių.

 

4.10 Prizai - Lygos varžybų metu visos komandos gauna atminimo diplomus bei rėmėjų įsteigtus prizus. Galutiniai apdovanojimai įteikiami paskutinio etapo metu susumavus visų etapų rezultatus.

 

5. Baigiamieji nuostatai

 

5.1 Žaidėjas sezono metu žaidžia vienoje pasirinktoje dažasvydžio varžybų kategorijoje (naujokų kategorija, pažengusiųjų kategorija ar mėgėjų kategorija), varžybų metu jis gali žaisti tik už vieną komandą.

-Tarp varžybų žaidėjas gali migruoti į kitą komandą.

-Kitus nenumatytus atvejus sprendžia varžybų organizatorius, vyriausiasis teisėjas ir komandų kapitonai.

-Žaidėjas vadovaujasi principu jei esu dalyvavęs aukštesnės kategorijos varžybose negaliu dalyvauti žemesnės kategorijos varžybose.

 

5.2 Komanda sezono metu žaidžia tik vienoje pasirinktoje dažasvydžio varžybų kategorijoje (naujokų kategorija, pažengusiųjų kategorija ar mėgėjų kategorija). Komanda išsaugoja savo pavadinimą ir surinktus taškus, jeigu sezono metu liko nepakitęs komandos kapitonas.

 

 

 

 

5.3 Registruotai komandai neatvykusiai į varžybas  skiriama 0 taškų. Dalyvio mokestis negražinamas.

 

5.4 Varžybos atšaukiamos ir dalyvio mokesčiai gražinami jeigu į varžybas užsiregistravo mažiau nei 5 komandos.

6. Lygos finansavimas

 

   6.1 Lyga finansuojama iš klubų organizatorių lėšų.

   6.2 Federacijos narių lėšų.

   6.3 Lygos rėmėjų lėšų.

7. Lygos organizatoriai

 

 7.1  Lygą  organizuoja Lietuvos dažasvydžio federacija.

 7.2  Lietuvos dažasvydžio klubai pripažįstantys šiuos nuostatus.

 

 

 

            Prezidentas                                                                                  Mantas  Pečiulaitis

                                                                         

 

            Sekretorius                                                                                 Raimondas Blaževičius